ITV DE LEVANTE, S.A.

logo-ITV-ok

96 301 34 34

info@laitv.com

// SERVEIS

Els nostres serveis

01

Inspeccions
periòdiques

02

INSPECCIONS
PRÈVIES A LA
MATRICULACIÓ

03

INSPECCIONS
REALITZADES AMB
OCASIÓ DE
EXECUCIÓ DE
REFORMES

04

INSPECCIONS
REALITZADES PER A l'EXPEDICIÓ DE
DUPLICAT DE
TARGETA ITV I
CANVIS DE
SERVICI

05

INSPECCIONS REQUERIDES
AL TITULAR O ARRENDATARI
A LLARG TERMINI DEL VEHICLE PER QUALSEVOL ORGANISME QUE LA NORMATIVA SOBRE TRÀFIC LI ATRIBUÏSCA COMPETÈNCIES

06

INSPECCIONS
voluntàries
(sense acreditació
enac)

07

Inspeccions
tècniques prèvies
per a la qualificació
d'idoneïtat de vehicles destinats al transport
escolar

08

inspeccions
tècniques a
vehicles
accidentats

09

inspeccions tècniques
com a resultat d'inspeccions tècniques
en carretera

10

inspecciones
técnicas previstas
en el procedimiento
de catalogación de vehículos históricos

11

Inspeccions
de taxímetres