ITV DE LEVANTE, S.A.

// QUÈ HAS DE PORTAR

Documentació
a aportar

Per a poder realitzar la Inspecció Tècnica d’un Vehicle, ha d’aportar obligatòriament la següent documentació:

01

Targeta
d’Inspecció
Tècnica

 

02

Permís de
Circulació

03

Tindre en vigor l’Assegurança Obligatòria

// QUÈ HAS DE PORTAR

Documentació
a aportar

Per a poder realitzar la Inspecció Tècnica d’un Vehicle, ha d’aportar obligatòriament la següent documentació:

01

Targeta
d’Inspecció
Tècnica

02

Permís de
Circulació

03

Tindre en vigor l’Assegurança Obligatòria